OK

 

داده هاي مشتريان و داده کاوي
داده هاي مشتريان و داده کاوي
داده هاي مشتري دارايي ارزشمندي است که بسياري از کسب و کارها آن را ناديده مي گيرند. دستيابي به درک بهتر از مشتريان شايد آن طور که به نظر مي رسد پيچيده نباشد، اما اين که از کجا و چگونه مي توان داده ها و اطلاعات معني دار از مشتريان جمع آوري کرد نياز به تجزيه و تحليلي دقيق دارد.داده هاي مشتري همانند يک گنج مي باشد. تنها کافي است که بدانيد که چه اطلاعاتي از مشتريان را چگونه جمع آوري کنيد و چگونه از آن استفاده کنيد.
گنجينه داده ها و اطلاعات مشتري با هر خريدي که مشتري از شرکت شما انجام مي دهد، با هر بازديدي که مشتري از سايت شما انجام مي دهد و يا هر بار که با شرکت شما ارتباط برقرار مي کند تشکيل ميگردد.

پايگاه داده مشتريان همانند يک معدن طلاست که پيشرفت هاي امروز فناوري اطلاعات کمک مي کند تا اين پايگاه داده ها روز به روز بزرگتر و حجم داده هاي مربوط به مشتريان افزايش يابد.پس از جمع آوري داده ها و اطلاعات معني دار از مشتريان بايد با استفاده از ابزاري مناسب به تحليل اين داده ها پرداخت.

داده کاوي مي تواند ابزاري مناسب براي اين منظور باشد.توسعه کارآمد مديريت ارتباط با مشتري و داده کاوي، يک منبع حياتي براي جمع آوري و مديريت اين دانش است تا به وسيله آن دانش موجود در داده هاي مشتري استخراج شود و از اين طريق اطلاعات بيشتر و ارزشمندتري از مشتريان را در اختيار قرار دهد.


با تعريف دقيق تر از اينکه چه جنبه هايي از رفتار يا پروفايل مشتري شما براي کسب و کار شما مهم تر مي باشد، مي توانيد راه هاي بهتري را براي تعامل بيشتر با آن ها پيدا کنيد و در نهايت به فروش بيشتر دست يابيد.

برخي از داده هاي مشتري و اطلاعات معني دار از مشتريان که لازم است هر کسب و کاري به جمع آوري آن ها بپردازد عبارتند از:

داده هاي مشتري و اطلاعات شخصي از مشتريان

ويژگي ها و عوامل کليدي که با استفاده از آن ها مي توانيد مشتريان خود را از يکديگر متمايز کنيد.
ثبت داده ها و اطلاعات مربوط به تراکنش هاي مشتريان
نحوه رفتار مشتريان در زمان واقعي
سوابق خدمات مشتريان
رسانه هاي اجتماعي
1397/05/17
Bookmark and Share   شماره خبر :289 تعداد بازدید :2637

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload